Usne su, po mišljenju mnogih, najlepši deo ženskog lica, piše Lepa&Srećna.

Čak i oni koji najpre zapažaju kosu ili oči priznaju da usne predstavljaju ključni element simetrije i estetike.

Zato možda i ne treba da čudi što su sve popularniji zahvati plastične hirurgije ali su rezultati u nekim slučajevima katastrofalni.

Nijie lako ni opisati i odabrati idealne usne prema nečijem obliku lica. 

Moraju se uzeti u obzir brojni elementi, mada se generalno smatra da su punije usne seksualno privlačnije.

Lepota se inače definiše kao stanje u kojem su crte lica u harmoniji, dok se odsustvo ravnoteže percipira kao "ružno".

Da biste izračunali proporcije lica, podelite ga horizontalno po trećinama.

Prva trećina je od ivice kose na čelu sve do horizontalne linije koju treba zamisliti "provučenu" kroz koren nosa - levo i desno preko oočnih kapaka.

Centar te linije se naziva "glabela" - to je ono malo ravno polje između obrva na kojem nastaju bore kad se mrštimo.

Druga trećina lica počinje ispod te glabele i pruža se sve do zamišljene horizontale pod samim nosom.

Treća trećina završava se na samom vrhu brade.

Ove tri trećine nisu jednake kod ljudi.

Kod belaca je najčešće najveća upravo najniža, treća trećina. Zatim obično po veličini dolazi gornja, čeona trećina  a najmanja je srednja.

Proporcije usana analiziraju se prema toj trećoj trećini.

Nju takođe anatomi dele na tri dela. 

Najviša obuhvata deo od vrha nosa do sredine na kojoj se spajaju gornja i donja usna.

Druga trećina se prostire od tačke susreta usana do mesta na kojem počinje uzdignuće brade a treća obuhvata celu bradu - od tog uzdignuća do njenog donjeg kraja.

Kako se izračunava lepota usana?

Jedna od mogućnosti je da se primeni zlatni presek

Ovaj fenomen kojim se često analizira lepota dobija se kada se u preseku nađu linije a i b tako da a+b/a bude jednako b/a.

Primenom računskih operacija kojima je dokazan i neuporediv sklad lica na portretima Leonarda da Vinčija, usne treba imaju dimenzije u razmeri 1:1,6.

Konkretno, ako gledamo lice spreda, frontalno - visina donje usne treba da bude 1,6 puta veća od visine gornje usne.

Zato se sada sve češće viđena "pačja" usta ne smatraju samo greškom plastičnih hirurga već i tužnom posledicom lošeg razumevanja normalne anatomije usta. 

Što se tiče profila, treba zamisliti jednu ravnu liniju koja kao da prolazi ukoso od najniže tačke pod nosom do vrha brade. 

U odnosu na tu liniju i gornja i donja usna treba da budu ispupčene.

Međutim, i tu su najlepše suptilne razlike. Gornja treba da izlazi iz te ravne linije za oko 3,5 milimetara, dok donja treba da izlazi za oko 2,2 milimetra. 

Kad primenite računicu, opet su te dve dimenzije u odnosu 1 prema 1,6, znači "zlatni presek" je na delu!

Naravno, pune usne, kao i krupne oči, istaknute jagodice i sitan nos smatraju se atributima lepog ženskog lica.

Ipak, to ne znači da se sme desiti da "usne ulaze u sobu prve, pa tek onda žena", jer je to groteskno odstupanje od vekovnih ženskih ideala lepote.

Moda donosi promene u svemu pa i u omiljenim idealima privlačnosti, ali narušavanje proporcija do neprirodnih dimenzija odvodi u kategoriju ružnog a ne lepog. 

Tekst: L. L. S.

Izvor: Lepa & Srećna