Udarna faza cvetanja u ovoj leji je u rano leto i u septembru - oktobru kada žavornjak procveta još jednom. Predlažemo vam kombinaciju cvetnih vrsta za jednu veselu leju oblika cvetne trake:


1. Janotina (Penstemon), npr. „BlackberryIce” purpurne boje, 9 kom.
2. Žavornjak (Delphinium Belladonna-Hybrid), npr. „Atlantis” plave boje, 4kom.
3. Koreopsis (Coreopsis verticillata), npr. „Moonbeam” u žutoj boji, 10 kom.
4. Letnje margarete (Leucanthemum superbum), npr. kompaktna otporna sorta „Gruppenstolz”, 8 kom.