Zbog vetra i visokih temperatura, zemlja u posudama  se veoma brzo suši. Zato izaberite široke i duboke saksije koje imaju još jednu prednost - one će omogućiti korenju biljke da se dodatno razvija.

Ukoliko koristite male posude, izaberite one od neporoznih materijala kao što su plastika, metal i fiberglas, jer će one bolje sačuvati vlažnost zemlje nego, recimo, saksije od terakote. Najbolje bi bilo da saksije smestite u žardinjere, a da na dnu saksija napravite po nekoliko rupa kako bi i drenaža bila dobra.

Idealno bi bilo da pronađite zemlju koja je namenjena upravo za uzgajanje biljaka u krovnim baštama, jer je to mešavina vrlo lagane zemlje i komposta. Naravno, takvu mešavinu možete da napravite i sami.

Nemojte koristiti šljunak ni izlomljenu grnčariju kao drenažni sloj, jer ćete time nepotrebno povećavati težinu saksija. Kada ih ima mnogo, kao u velikim krovnim baštama, to može biti i neplanirano opterećenje za krovnu konstrukciju. Zato na dno posude postavite lagane drenažne materijale kao što su pločice od polistirena.

Kompost bolje zadržava vlažnost zemlje nego zemlja sa tresetom, ali je kompost teži što je povoljna okolnost na jakom vetru. Ukoliko vas brine težina i gustina zemlje, a koristite mešavinu sa tresetom, posudu ćete možda morati da fiksirate tako da se ne pomera na jakom vetru.

U. K.