Fugama se može vratiti belina ukoliko se izribaju četkicom i mešavinom vode i praška za pecivo.

Još jednostavniji način za obnavljanje jeste upotreba markera za bojenje fuga, koji je podesan za manje površine. Upotrebljava se jednostavno, kao običan marker za bojenje.