Psihodrama je forma grupne psihoterapije koja koristi akcione tehnike. Terapijski postupci se oslanjaju na scenski izraz, uz korišćenje dramskih tehnika i grupne dinamike.

Osnivač ovog, širom sveta zastupljenog metoda, Jakob Levi Moreno, govori o njemu kao o specifičnom, jedinstvenom načinu razmišljanja i delanja.

PROČITAJTE VIŠE: PSIHOTERAPIJA: Da li se plašite da odete kod psihijatra? Evo kada treba potražiti pomoć

Posmatrajući decu kako se igraju po bečkim parkovima, Moreno je shvatio značaj dečje kreativnosti i spontanosti, važnost igre i slobode u uzimanju i menjanju uloga. Primetio je da dečja omnipotencija vremenom bledi, a uz nju (nažalost) i sklonost maštanju, igri, kreativnoj imaginaciji. 

Povratak spontanosti (zastupljene u dečjoj igri) Moreno je formulisao kao jedan od zadataka psihoterapije. Psihodramom se istražuje psihološka „istina“ učesnika; ona se bavi međuljudskim odnosima kao i intimnim, doživljajnim svetom. Ima veoma široku primenu i predstavlja terapiju izbora u korektivnom radu s traumatizovanim ljudima. Mnoge njene tehnike su primenjive u raznolikim oblastima kakve su: team building, rad sa sportskim ekipama, upravljanje ljudskim resursima, konsalting i pedagoški rad, a posebno su efikasne kod dece i tinejdžera.

Za bolju komunikaciju

Jedan od vidova nekliničke upotrebe psihodrame, art terapija, može se koristiti u podučavanju dece i odraslih, obučavanju lekara i medicinskog osoblja, glumaca, sveštenika, menadžera, socijalnih radnika, pozorišnih i filmskih režisera, u rehabilitaciji ili reintegraciji bivših kažnjenika po izlasku iz zatvora, u savetodavnom radu...

‒ Art terapija može biti korišćena kao pristup individualnom zagrevanju klijenata za rad na sebi, kao i grupnom zagrevanju (za grupni psihodramski rad). Podrazumeva korišćenje različitih tehinka poput crtanja, slikanja, kolaža, vajanja, kojima se podstiču ekspresija, spontanost i kreativnost. Veoma je korisna u istraživanju emocionalnosti, seksualnosti, potencijala. Art terapisjke tehnike omogućavaju klijentima lakše otvaranje tema, njihovo integrisanje kao i zatvaranje procesa u grupi. Art terapeuti koriste vizuelnu umetnost i medije da pomognu ljudima koji se bore za bolju verbalnu komunkaciju i za lakše izražavanje sopstvenih osećanja - kaže Tatjana Trajković, edukantkinja psihodramske psihoterapije i art terapije pod supervizijom, koja drži terapeutske radionice u Beogradu i Novom Sadu. 

Kome se preporučuje psihodrama?

Svima koji žele da istraže svoje snage i kapacitete, upoznaju neotkrivene potencijale,  reše svakodnevne dileme i probleme, donesu važne životne odluke, suoče se sa svojim, ali i tuđim teškoćama psihičke prirode. Član psihodramske grupe može da postane svako, bez obzira na pol, zanimanje, interesovanja, hobije, stavove... Ova psihoterapijska škola podjednako je korisna kako za odrasle ljude tako i za tinejdžere i decu školskog uzrasta. 

Tekst: Žaklina Milenković

Izvor: Lepa i Srećna