Većina problema među ljudima nastaje kao rezultat loše komunikacije. Tek kada shvatimo njenu važnost, možemo postići bolje međusobno razumevanje. Tada se možemo posvetiti sagovorniku, a tok razgovora teći će lako, sa uzajamnim poštovanjem i priznavanjem. Jer, dobra komunikacija je ključ uspeha u životu, vezama i poslu; ona određuje kvalitet našeg života.

Sličan se sličnom raduje

– Šta biste pomislili kada bih vam rekla da svako od nas ima svoj primarni jezik? Čak i ako razgovaramo s nekim na srpskom, engleskom ili na bilo kom drugom jeziku, to uopšte ne znači da mi zaista govorimo istim jezikom – tvrdi naša sagovornica.

– Sigurno ste imali priliku da upoznate ljude koji pričaju "sto na sat", kojima misli ubrzano nadolaze, pa vas stalno prekidaju i pritom im uopšte ne smeta kada vi njih prekinete. Dok razgovaraju, stalno im ono što vide sa strane odvlači pažnju. Dišu gornjim delom tela, pliće i brže, skloni da drže uzdignuto glavu, većina gestova odvija im se u područiju grudi, ton im je često visok, telo malo nagnuto napred. Njima je veoma važno i kako su boje složene. Koriste reči: videti, gledati, pojasniti, svetlo, pogled, vizija, scena... Obraćaju vam se sa: vidiš li šta ti pričam; slušaš li me ti uopšte; vidim šta misliš; sad mi se razbistrilo... Oni primarno razmišljaju u slikama, znači, vizuelni su tipovi. Kada razmišljaju, oči im se pokreću nagore, kao da listaju slike iz albuma u svom umu, ili su uprte u neku tačku ispred njih. Dakle, ako želite nešto da poručite takvoj osobi, napišite joj, nacrtajte ili jednostavno pokažite. Njoj je važno da vidi kako nešto izgleda da bi to mogla da  razume.

Ako ste se prepoznali, znajte da delite istu sudbinu sa 45 odsto ljudi.

PROČITAJTE VIŠE: OVO MORATE DA NAUČITE AKO ŽELITE ZAUVEK DA OSTANETE SA PARTNEROM: saznajte koji je vaš, a koji njegov jezik ljubavi

Čuješ šta ti govorim!

S druge strane, postoje oni koji pričaju kao da daju ritam, često nabrajaju dok pričaju, na primer: pod broj 1. uradićemo ovo, pod broj 2... Ili, prvo ćemo ovo, drugo ćemo ono... Razlažu od početka do kraja i kad ih prekinete, ponovo krenu iz početka. Njima je ritam vrlo važan! Dišu celim grudnim košem, a glava im je ponekad nagnuta na jednu stranu, kao da nešto osluškuju, ponekad dodiruju uši. Umeju da prekrste ruke, blago nagnutog tela u stranu i tada se pretvore u uvo. A ponekad prave ritmičke pokrete rukama, nogama ili celom telom. Oni pamte slušajući, uče po fazama i koracima i redosled im je veoma važan. Glas im je obično bogat, sa širokim rasponom i vrlo rezonantan. Uglavnom su to oni ljudi koji će prvi reagovati na vibriranja telefona dok nešto slušaju. Njima buka posebno smeta. Koriste reči: pričati, čuti, pitati, govoriti, melodija, ritam...

Ovom tipu pripada 15 odsto ljudi.

Kinetički tip

A šta je sa ostalih 40 odsto? To su ljudi koji primarno pamte kroz iskustvo. Pre nego što donesu odluku ili izraze svoje mišljenje, moraju stati, dobro promisliti i sebe zamisliti u toj situaciji. Govore polako i odmereno, ton glasa im je dublji. I to traje. Zamislite sada nekoga ko je brz i razmišlja u slikama, u razgovoru sa osobom kojoj treba čitava večnost da nešto kaže ili reši? Neće se razumeti za tili čas.

Oni dišu dublje, većina gestova odvija im se u visini stomaka, glava im je često pognuta. Vole da uče kroz praksu, da se kreću, neretko pokazuju talenat za ples ili sport. 

Koriste reči: osetiti, dodir, glatko, ravnoteža, toplo, hladno, stres... Obračaju vam se sa: šta si se uhvatio za to; ruku na srce; osećam to u kostima; zadrži hladnu glavu...˝

Ove osobe koriste osećanja i pripadaju kinestetičkom tipu. Kada razmišljaju, pokreti očiju su im nadole i levo, kao da dolaze u dodir sa svojim osećanjima. Pomoći ćete i sebi i njima kada im postavite neko pitanje ili očekujete da nešto odluče, ako jednostavno dodate: uzmi vremena koliko god ti treba. Ta rečenica je pravi melem za njihovu dušu! 

U ovaj tip ubraja se 40 odsto ljudi.

Tekst: Žaklina Milenković

Izvor Lepa & Srećna