Da li možemo do sreće doći ako je ne stavimo na papir, ako se ne pogledamo u ogledalo i obradujemo se liku koji vidimo?

Poslušajte kako sagovornici Lune Lu odgovaraju na pitanje: kako komunicirate sa samim sobom? "Da li pričaš sa sobom" i "jesi li sa sobom na vi ili na ti?", pitanja su na koja u emisiji "Talija - 8 minuta 

sreće" odgovaraju Marija Kilibarda, Ivan Tokin, Rada Manojlović, Gordan Kičić i Mirjana Bobić Mojsilović.