Kako je preneo Tanjug 25. novembra 2013. godine, "nosioci dozvola za ove lekove u našoj zemlji - Beringer Ingelhajm Srbija d.o.o Beograd i Alkaloid d.o.o. Beograd su, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obavestili su pismom zdravstvene radnike o ovim novim informacijama, koje su objavljene i na internet stranicama ALIMS-a-2.

"Imajući u vidu da terapiju visokim dozama kratkodelujućih beta-agonista prati rizik od ispoljavanja neželjenih reakcija na nivou srca i krvnih sudova majke i ploda, zaključeno je da ovi lekovi ne smeju da se koriste u obliku tableta ili supozitorija za sprečavanje prevremenog porođaja kod trudnica", rekao je Tanjugu saradnik za odnose sa javnošću ALIMS-a Aleksandar Tucović.

On je dodao da, u određenim slučajevima, kratkodelujući beta-agonisti i dalje mogu da se primenjuju intravenski za sprečavanje prevremenog porođaja, ali je njihova upotreba ograničena na najviše 48 sati, i to pod nadzorom specijaliste.

U njihovoj bazi podataka dosad su "zabeležena samo dva slučaja neželjenih reakcija na ove lekove", koje "nisu bile ozbiljnog karaktera".

Tucović je rekao da su dodatnu zabunu unele netačne informacije da su ovi lekovi 2005. bili povučeni iz svih zemalja EU i dodao da su, do ove odluke u EU, kratkodelujući beta-agonisti bili odobreni za upotrebu kod trudnica u Austriji, Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i nizu drugih evropskih zemalja.