Laboratorija Introlab u Beogradu, poznata po genetičkim analizama i istraživanjima, organizovala je prvi MasterClass iz forenzičke i medicinske genetike. Ovaj kurs predstavlja inovativni pristup obuci i profesionalnom usavršavanju, prvi takve vrste u regionu.

Kurs su vodili istaknuti stručnjaci dr Jelena Veličković i Mihajlo Jeličić. Dr Veličković je molekularni biolog i fiziolog sa više od 10 godina iskustva u oblasti medicinske genetike, dok Jeličić ima preko 15 godina iskustva u forenzičkoj genetici. Kroz šest termina, njihovo iskustvo i znanje pružili su polaznicima kursa dragoceno praktično i teorijsko obrazovanje. Svaki polaznik je imao priliku za individualni rad sa mentorom, gde su samostalno sprovodili genetičke analize na svojim uzorcima uz stručnu interpretaciju rezultata.

masterclass
Foto: PROMO 

Praktični deo kursa, koji je zauzimao 80% vremena, uključivao je sveobuhvatne laboratorijske procedure. Polaznici su učili kako se skidaju forenzičke trake sa mesta zločina, izolaciju genetičkog materijala iz različitih bioloških uzoraka, kao i postavljanje PCR reakcija. Ovi praktični segmenti kursa omogućili su učesnicima da steknu konkretne veštine potrebne za rad u laboratorijama.

Teorijski deo kursa, koji je obuhvatao 20% vremena, sastojao se od interaktivnih predavanja od po 45 minuta. Ova predavanja su pružila osnovne teorijske postavke i omogućila polaznicima da lakše prate i savladaju praktični deo kursa. Predavanja su obuhvatila i najnovije genetičke metode koje se koriste u medicinskoj laboratorijskoj praksi, uključujući tehničke i interpretativne aspekte genetičkih analiza, kao i etičke i moralne pristupe u DNK analitici.

Tokom kursa, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa stvarnim primerima iz prakse, što im je omogućilo da primene naučene veštine u realnim situacijama. Kroz simulacije i praktične vežbe, učesnici su stekli neophodno iskustvo koje im može biti od velike koristi u njihovoj budućoj karijeri.

Zbog velikog interesovanja, Introlab laboratorija planira  novi MasterClass za novembar 2024. godine. Ovo je idealna prilika za studente završnih godina fakulteta, master i PhD studente, kao i profesionalce iz oblasti biologije, medicine, hemije, farmacije, biohemije i laboratorijske prakse koji žele da unaprede svoje veštine. Ne propustite priliku da se prijavite za sledeći MasterClass u novembru i postanete deo ove profesionalne zajednice.