Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obeležava 3. decembra, održana je onlajn tribina pod nazivom „Šta znamo o starateljskoj zaštiti“, u organizaciji Komore socijalne zaštite i projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ. Na tribini je predstavljen „Vodič za organizovanje starateljske zaštite u centru za socijalni rad“, autora Dragana Vulevića, Vladana Jovanovića i Vukote Vlahovića.

Starateljstvo je oblik društvene brige o licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi i svojim interesima. Vodič na ovu temu, objavljen je kao odgovor na potrebnu podršku stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, kako bi im poslužio u njihovom svakodnevnom radu i prilikom primene mera starateljske zaštite.

medjunarodni dan osobe invaliditet
Promo 

Jedan od autora vodiča, Vladan Jovanović, istakao je da je dostojanstvo jedna od prvih asocijacija na starateljstvo, napomenuvši da je svim korisnicima potrebno omogućiti dostojanstven život, uz primenu zakonskog instituta starateljstva. „Naša zajednička misija i glavni postulat starateljstva, jeste briga o onima koji ne mogu da brinu o sebi. Ono na šta moramo da se fokusiramo, jeste da ovu sferu smestimo u savremeni kontekst, kroz prizmu ljudskih prava“, rekao je Jovanović. Marijana Trninić, projektna menadžerka GIZ-a, istakla je doprinos stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, posebno u kontekstu aktuelne pandemije i zdravstvenih rizika kojima su osetljive društvene grupe izložene.

„GIZ pruža podršku unapređenju pružanja usluga socijalne zaštite, koje je zasnovano na potrebama osetljivih grupa stanovništva. U skladu sa izazovima koje epidemija nosi, akcenat stavljamo i na podršku u vidu zaštitne opreme, izradu web sajtova radi dostupnosti informacija, a u planu je i razvoj digitalnih veština za zaposlene u socijalnoj zaštiti”, dodala je Trninić.

medjunarodni dan osobe invaliditet
Promo 

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sprovodi projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“. Usluge socijalne zaštite su često jednini oslonac osetljivim društvenim grupama, a njihova dostupnost i kontinuitet dobijaju još veći značaj tokom pandemije kovid-19.

Izvor: Promo