U svom predlogu budžeta, Vlada Republike Srbije opredelila je sredstva za subvencionisanje odmora u Srbiji i tokom 2019. godine, što znači da je putovanje i ove godine olakšano vaučerima.

Subvencije koje su tokom nekoliko prethodnih godina date za razvoj domaćeg turizma dale su veoma dobre rezultate. Prihodi od turizma rastu iz godine u godinu, a sve veći broj naših građana odlučuje da svoj odmor ili jedan deo odmora provede u Srbiji.

Ovogodišnji vaučeri su potrošeni brže nego ikada do sada. Vlada je krajem prošle godine odlučila da se u 2018. dodeli 80.000 vaučera, međutim, već početkom jula potrošeno je i dodatnih 20.000 vaučera. Za svoj odmor, građani su najčešće birali Sokobanju, Zlatibor i Vrnjačku banju, ali je veliko interesovanje vladalo i za Prolom banju, Ribarsku banju, Taru, Divčibare

Gde god da krenete Srbija vam može ponuditi lepa i privlačna mesta za odmor i opuštanje. Za subvencionisani odmor građanima je na raspolaganju više od 1.200 kategorisanih ugostiteljskih objekata.

Kako se koristi vaučer?

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

Njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;

Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;

Vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;

Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Ko sve može ostvariti pravo na vaučer?

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Izvor: Moja Srbija