Srpska pravoslavna crkva veruje da je valjana samo ona bračna zajednica koja je blagoslovena, dakle gde su supružnici stupili u brak crkvenim venčanjem.

Svaku drugu zajednicu (partnerstvo), pa čak i građanski brak, Crkva ne priznaje. Crkveno venčanje je moguće ako nema prepreka kao što su raniji, nerazveden crkveni brak ili neka bračna smetnja koja ne dopušta venčanje.

Molitve za dobijanje poroda Crkva blagosilja jedino ako su supružnici u zakonitom bračnom odnosu. Ako nisu, monasi ne mogu da čitaju molitve za porod u vanbračnom odnosu, a ako bi se dete rodilo u građanskom braku, u Matičnu knjigu krštenih bilo bi upisano kao „vanbračno“.

Shodno tome, i grožđe Svetog Simeona Mirotočivog iz Manastira Hilandara daje se neplodnim supružnicima isključivo u crkvenom braku. Supružnici čija je bračna zajednica blagoslovena mogu se, takođe, obratiti Crkvi za molitve koje se čitaju bezdetnim supruzima.

Najkraća molitva glasi:

"Gospode, daj mi čedo po milosti Svojoj, a mi ćemo Ti posvetiti svoj život i vaspitavaćemo dete u Pravoslavlju."

NA SLEDEĆOJ STRANICI NAĆI ĆETE I DUŽU MOLITVU.

PageBreak

Usliši nas, Milosrdni i Svemogući Bože, da moljenjem našim bude nam poslana blagodat Tvoja.

Budi milostiv, Gospode, prema našoj molitvi, seti se Zakona Tvog o umnoženju roda ljudskog i budi milostiv Pokrovitelj, da se Tvojom pomoću sačuva ono što si Sam ustanovio.

Ti si Tvojom vlašću i silom iz ničega sve stvorio i postavio početak svemu što u svetu postoji - stvorio si i čoveka prema Svom liku i kao visoku tajnu si osvetio supružnički savez i unapred ukazao na tajnu sjedinjenja Hrista sa Crkvom.

Pogledaj Milosrdni, na sluge (imena), spojene bračnim savezom, koji Te mole za Tvoju pomoć, da na njima bude milost Tvoja, da budu plodni i da ugledaju oni sina sinova svojih čak do trećeg i četvrtog kolena i da dožive željenu starost i uđu u Carstvo Nebesko kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, Кome dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sa Svetim Duhom u vekove. Amin!

Izdanje: „Molitve za decu i blagosiljanje u porodici“, Vidik, Beograd, 2004.

Izvor: Molitve