Već nekoliko godina učestala je pojava gljivice koja izaziva odumiranje i sušenje šimšira (Cylindrocladium buxicola) kada je povećana vlažnost vazduha, a temperatura veća od 5°C. Ova gljivica izaziva crne pruge na izdancima i tamne fleke na listovima, koji se suše i opadaju. Ako je bolest uzela maha, suši se cela biljka.

Zimi je važno da se ukloni sve opalo lišće, jer inokulim može da se održi godinama u opalom lišću. Predostrožnosti radi, u proleće se šimšir tretira fungicidima, koji se i inače koriste u suzbijanju gljivica koje izazivaju čađavicu krajem leta. Od fungicida se preporučuju Signum (boscalid + pyraclostrobin) i Stroby (kresoxim-methyl).

Savet: Sadite manje osetljive sorte kao što su „Herrenhausen” i „Green Gem”.