Ljubitelji cveća se bude puni entuzijazma i sa željom da što pre vide kako se cveće razvija i kako lepota bašte sve više cveta. Ali, nikada ne možete sve videti.

Ljudsko oko ima dar da zapaža sve lepote kojima nas priroda neprestano iznenađuje, ali je ograničeno samo na dati trenutak. Nasuprot tome, sada imamo priliku da zastanemo na nekoliko minuta i vidimo razvoj jednog prelepog života, koji inače nismo u stanju da zapazimo.

Umetnica Jutaka Kitamura je zajedno sa umetnikom Aleksandrom Riderom u sklopu performansa "Dodiri stranaca" posvetila pažnju procvatu cveća i od toga napravila čitavu kompilaciju.

Umesto da se samo divite lepoti procvetalog cveta, pogledajte kako iz malog pupoljka, razlistavajući svoje latice izrasta u prelepi cvet.

)