Zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji, ova izuzetno vredna botanička zbirka drveća koje raste na teritoriji Srbije, ali i drvenastih vrsta sa drugih prostora, postala je bogatija i za prirodni lavirint, a revitalizovani su i drugi delovi ovog dragocenog zelenog prostora u Beogradu, piše u saopštenju Centra za unapređenje životne sredine od 20. juna 2014. godine.

Zeleni lavirint formiran je od preko 400 sadnica doguvečnog šimšira (Buxus sempervirens).

Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu smešten je na severozapadnim padinama Košutnjaka i u njegovoj zbirci raste više od 300 drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih taksona, predstavljenih sa 1.800 primeraka. Ovu ambijentalnu celinu odlikuje i izuzetna pejzažno-arhitektonska vrednost i niz specifičnih namena.

Arboretum je, kao zaštićeno dobro Beograda, ujedno i „zelena učionica“ na otvorenom, naučno-istraživački i edukativni centar, mesto na kome se uspešno odvija hortikulturna terapija i inkluzivno obrazovanje, te tako podstiču pozitivna iskustva učenja osoba sa posebnim potrebama, ali, Arboretum je i neotkrivena urbana oaza, dostupna građanima.

Jedna od najprivlačnijih lokacija unutar Arboretuma je park-zona sa koje se pogled pruža na Novi Beograd i uže gradsko jezgro, a velika volonterska akcija organizovana je upravo sa ciljem njenog daljeg uređenja. Zahvaljujući još jednoj uspešno realizovanoj inicijativi koja razvija kulturu volonterskog rada i ekološke svesti, više od stotinu  volontera danas je radilo na poslovima postavljanja lavirinta, sadnje i pejzažnog uređenja prostora ove jedinstvene urbane oaze.

Akcija je organizovana u saradnji  Šumarskog fakulteta u Beogradu, Centra za unapređenje životne sredine i kompanije L’Oréal Balkan.

Ova volonterska akcija je još jedan primer uspešne saradnje javnog sektora sa društveno odgovornim kompanijama, i značajna inicijativa u sklopu kojih zaposleni posvećuju vreme projektima očuvanja životne sredine i konkretno doprinose lokalnim zajednicama u kojima posluju.